logo planota   

T: +386 (0)5 307 40 40

M: +386 (0)40 288 097
FAX: +386 (0)5 307 29 35
@: info@planota.si
FB: @fundacijaBIT
Skype: bit.planota

               

Zaključeni projekti

 

Podpora prireditvam na območju LAS

Novembra 2010 je Ustanova Fundacija BiT Planota zaključila pomemben projekt Podpora prireditvam na območju LAS, namenjen nevladnim organizacijam, ki skrbijo za trajnostni razvoj v svojem ožjem in širšem okolju  in tistim, ki jih zanima razvoj podeželja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter vsem, ki se volontersko in nepridobitno ukvarjajo z organizacijo prireditev, namenjenih promociji območja. Plod tega projekta je nevladnih organizacij (NVO) z območja LAS in brošura / katalog NVO z območja in koledar tradicionalnih prireditev NVO z območja.

Prijavitelj projekta: Ustanova Fundacija BiT Planota

Partnerji: TD Bovec, TD SOČA Trenta, Cerkljanski Mladinski Alternativni Klub - C.M.A.K. Cerkno, Agencija LARS, Zavod za kulturo, izobraževanje in svetovanje Cerkno, Rokodelsko društvo DRIKLC, Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko, TKD Kanomlja, Turistično rekreacijsko društvo Globočak, KD "SVOBODA" Deskle, PD "SOČA" Kanal, TD Kobarid, KD STOL Breginj, ŠKTD »LO-KO« Lokve, Društvo žena in deklet Trnovo pri Gorici, TD Lokve, Zavod GOST na Planoti, Folklorno društvo "Ivan Laharnar-Planota" Šentviška Gora, Društvo Baška dediščina, Turistična zveza Gornjega Posočja

Skupna vrednost projekta: 72.000,00 €
Območje pokrivanja: vse občine LAS-a; za prireditve v vsaki občini je bilo namenjenih 6.510,00 € brez DDV. Na razpis, ki smo ga objavili, je prispelo 34 prijav, od katerih je bilo izbranih 19.

Izvedene aktivnosti:

  • Evidentirali koledar prireditev, ki jih NVO tradicionalno organizirajo.
  • Po potrebi in možnostih uskladili termine prireditev.
  • Pripravili in natisnili brošuro z datumi in predstavitvami posameznih NVO.
  • Izvedli promocijske aktivnosti (tiskovne konference, nastopi na lokalnih in nacionalnih sejmih).
  • Pripravili in izvedli smo razpis za sofinanciranje tradicionalnih etnoliških prireditev v izvajanju NVO.

Ugotovitev po zaključku projekta:
NVO niso še dovolj usposobljene za upravljanje in poročanje o projektih na evropskem nivoju. Zato so podobni razpisi, pri katerih posamezniki v NVO na praktičnih primerih pridobivajo tovrstno znanje s pomočjo inštitucije, ki ima že nekaj izkušenj še kako koristne.

^ NA VRH ^

"LJUDEM" - LJudska DEdiščina za Muzeje na Banjški in Trnovski planoti

Decembra 2009 se je v Fundaciji BiT Planota zaključil eden od večjih projektov, ki je bil financiran iz strani Norveškega finančnega mehanizma. Projekt LJUDEM je prispeval k bogatenju, reguliranju in razvoju ljudske dediščine na Banjški in Trnovski planoti. Plod projekta je zbornik Ljudem, v katerem so zbrani številni prispevki članov projektne skupine na razne tematike ljudske snovne dediščine na Planoti.

Podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma

Prijavitelj projekta: Fundacija BiT Planota

Partnerji: TD Lokovec, Društvo ljubiteljev narave Planota

Partner iz tujine: Intermusic center Norway, prof. Kjell Skyllstad

Splošni cilji projekta:
Dolgoročni cilj projekta LJUDEM je vzpostavitev mreže lokalnih ekomuzejev na območju Banjške in Trnovske planote, ki se bodo navezovali na mrežo muzejev tradicionalnih obrti na Goriškem. Z njim bomo prispevali k ohranjanju evropske kulturne dediščine, k razvoju novih priložnosti za delovanje NVO‐ jev, povečali zanimanje lokalnega prebivalstva do lastne dediščine in nadgradili sodelovanje z Norvežani.

Konkretni cilji projekta:

  • Oblikovanje vsebin za bodoče muzeje.
  • Identificiranje predstavnikov NVO‐jev in usposabljanje za bodoče nosilce ekomuzejev.
  • Aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva in širjenje zavesti o pomenu ohranjanja kulturne dediščine.
  • Prenos dobrih praks z Norveške.
  • ^ NA VRH ^

Izobraževanje managerjev v NVO

Na osnovi razpisa, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, je Fundacija BiT Planota, ki opravlja vlogo regionalnega stičišča nevladnih organizacij (NVO) v sodelovanju z CNVOS in drugimi regionalnimi stičišči v Sloveniji pripravili projekt šolanja kadrov za potrebe NVO. Ob ugotovitvi, da je prav pri upravljanju NVO in izvedbi projektov v NVO prisotno pomanjkanje znanja in je zaradi tega delovanje posameznih NVO vedno bolj problematično, sta bila v projektu predvidena dva profila, in sicer Vodja NVO in Vodja projektov v NVO.

Pogoji za prijavo na izobraževanje za profil Vodje NVO so: minimalno 6. stopnja izobrazbe in najmanj dve leti dela v eni od NVO (potrdilo od NVO).

Pogoji za prijavo na izobraževanje za profil Vodje projektov v NVO so: minimalno 5. stopnja izobrazbe in najmanj dve leti dela v eni od NVO (potrdilo od NVO).

Kandidati, ki so zaključili izobraževanje, so pridobili certifkat NPK Vodja NVO in Vodja projektov v NVO.

^ NA VRH ^

Podeželski elektronski vodič - PEV (2013)

Projekt PEV se je zaključil maja 2013 in njegov namen je bil povečati obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS z uporabo novih informacijsko–komunikacijskih ter telekomunikacijskih tehnologij.

LAS in EKRP color
Projekt Podeželjski elektronski vodič je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna Ustanova Fundacija BiT Planota. Organ upravljanja Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Partnerji: Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner), Lokalna turistična organizacija Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Idrija, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica, Zavod GOST na Planoti

Cilji: Glavni cilj projekta je povečati obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS z uporabo novih informacijsko–komunikacijskih ter telekomunikacijskih tehnologij.

Glavne aktivnosti:
• Zagotovitev IKT in telekomunikacijske opreme za vodenje obiskovalcev po prostoru ter predstavitev znamenitosti podeželja
• Zajemanje in priprava topografskih podatkov o poteh ter oblikovanje elektronskih kart
• Priprava vsebin pomembnih turističnih točk ob poteh ter vnos v topografske elektronske karte
• Usposabljanje inštruktorjev za svetovanje drugim pri pripravi elektronskih kart
Ključni rezultati:
• uveden brezžični elektronski sistem za vodenje obiskovalcev v naravnem okolju ter za informiranje o znamenitostih le-tega
• nabavljenih 7 mobilnih telefonov, ki bodo omogočili snemanje topografskih podatkov ter elektronsko (GPS) vodenje obiskovalcev po prostoru
• opravljenih 60 svetovalnih ur izvajalcem pri zajemanju podatkov
• vneseni topografski podatki za 14 turističnih poti v elektronske karte
• pripravljene in vnesene vsebine za 52 točk naravnih oz. kulturnih znamenitosti v elektronsko karto ter prevedene v tri tuje jezike
Trajanje: od 1. 1. 2012 do 30. 4.2013.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 66.851,00 €

^ NA VRH ^

Zeliščna pot skozi prostor in čas - DAR ZELI (2013)

Osnovni namen projekta DAR ZELI je bil spodbuditi ponovno oživljanje naravne in kulturne dediščine zeliščarstva ter povečati zavest ljudi o nujnosti varovanja narave in ohranjanja ekološko čistega okolja. Obenem pa bo projekt krepil tudi društveno in socialno življenje vasi, doprinesel k prepoznavnosti okolja in povečal pestrost turistične ponudbe na območju Banjške in Trnovske planote.

LAS in EKRP color
Partnerji: Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner), Turistično društvo Ravne – Bate, Občina Kanal ob Soči, Mestna občina Nova Gorica
Cilji: seznanjati ljudi prebivalstvo in obiskovalce z uporabo zelišč v preteklosti,
• ljudem predstaviti aromatične in zdravilne rastline značilne za Planoto,
• lokalno prebivalstvo in obiskovalce usposobiti za izdelovanje različnih izdelkov iz zelišč,
• vključevanje naravne in kulturne dediščine v razvoj podeželja in turistično ponudbo Planoti
Glavne aktivnosti:
• priprava in načrtovanje zeliščne krožne poti skozi prostor in čas
• ureditev trase poti
• identifikacija in determinacija aromatičnih in zdravilnih rastlin v naravi in označitev in drugih znamenitosti
• izdelava herbarija samoraslih aromatičnih in zdravilnih rastlin Planote
• priprava in postavitev stalne razstave v Zeliščnem centru Herbitium
• izdelava brošure v štirih jezikih (SLO / ANG / NEM / ITA)
• priprava in izvedba delavnic za različne ciljne skupine (otroci, učenci, dijaki, ženske iz podeželja, brezposelni, starejši nad 50 let),
• priprava načrta trženja in promocije Zeliščnega centra Herbitium in zeliščne učne poti
Ključni rezultati:
• za 30 % povečan obisk Zeliščnega centra Herbitium,
• postavitev stalne razstave s predstavitvijo značilnih aromatičnih in zdravilnih rastlin na Planoti ter predstavitvijo kulturne dediščine na področju zeliščarstva na Planoti s 30 eksponati,
• vzpostavitev in označitev zeliščne krožne poti s petimi učnimi točkami,
• 35 ljudi več usposobljenih za izdelavo različnih izdelkov iz zelišč na področju projekta
Trajanje: od 1. 1. 2012 do 31. 8.2013
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 22.093,00 €. 

^ NA VRH ^

Podpora prireditvam NVO na območju LAS - PODPRI (2013)

Projekt Podpora prireditvam nevladnih organizacij (NVO) na območju LAS želi usposobiti društva in druge NVO za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.

LAS in EKRP color
Partnerji: Posoški razvojni center "LAS za razvoj" (vodilni partner), Ustanova Fundacija BiT Planota, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Mestna občina Nova Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Cerkno, Občina Bovec, Občina Idrija, Turistično društvo Ravne – Bate, Turistično društvo Kal nad Kanalom, Kulturno društvo Stol Breginj, Turistično društvo Čezsoča, Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, C.M.A.K., Društvo Baška dediščina
Cilji: Splošen cilj projekta je usposobiti nevladne organizacije za pripravo in organizacijo prireditev, ki bodo vključevale nove pristope za krepitev lokalne identitete in dediščine ter s tem prispevale k bogatitvi turistične ponudbe.
Glavne aktivnosti:
• Usposabljanje NVO za organizacijo prireditev
• Ogled dobrih praks povezovanja NVO pri organizaciji prireditev
• Svetovanje pri načrtovanju in izvedbi prireditev ter poročanju
• Izvajanje prireditev NVO: Festival zelišč, Angelska nedelja, Legenda fest, Kmečke igre, Promocija žlikrofov, Poletje v Cerknem
• Evalvacija rezultatov projekta in izbor najbolj inovativne prireditve
• Promocija in obveščanje javnosti
Ključni rezultati:
• Izvedenih sedem prireditev za krepitev lokalne identitete in dediščine ter aktivno vključevanje obiskovalcev v program
• Usposobljenih sedem NVO za načrtovanje in izvedbo prireditev, ki bodo v programu vsebovale dejavnosti za aktivno vključevanje obiskovalcev
• V izvedbo prireditev skupno vključenih 21 NVO iz lokalnega območja in 14 NVO iz drugih občin
• Izvedena skupna promocija izbranih prireditev na območju izvajanja projekta
Trajanje: od 1. 1. 2012 do 30. 4.2013.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 110.590,04 €.

^ NA VRH ^

Planota prijazna invalidom - PLANINA (2013)

Projekt PLANINA je bil namenjen spodbujanju prilagajanja ponudbe na Banjški in Trnovski Planoti invalidom z različnimi vrstami telesne oviranosti. Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka.

Logo PLANINA 2Partnerji: Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner), Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Društvo paraplegikov Severne Primorske, Premiki, Zavod za svetovanje, promocijo in razvoj za dostopni turizem, Ljubljana, Zavod GOST na Planoti, Zveza nacionalnih združenj paraplegikov (ESCIF - European Spinal Cord Injury Federation; Švica)
Cilji:
• omogočiti invalidom spoznavanje naravne in kulturne dediščine na območju Banjške in Trnovske planote
• vzpostaviti pogoje za boljšo družbeno in kulturno integracijo invalidov na Banjški in Trnovski planoti
• obveščanje javnosti in potencialnih uporabnikov – invalidov – o "invalidom prijazni destinaciji Planota"
Glavne aktivnosti:
• Analiza interesov invalidov za ogled naravne in kulturne dediščine na Planoti
• Tehnično opremljanje točk naravne in kulturne dediščine
• Vzpostavitev centralne informacijske točke
• Usposabljanje turističnih vodičev
• Organizacija in izvedba pilotnega ogleda naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• Organizacija in izvedba skupne prireditve med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
• Informiranje javnosti ter širjenje rezultatov projekta
Ključni rezultati:
• 5 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti prilagojeno obisku invalidov z različno telesno oviranostjo
• pripravljena priporočila za tehnično opremljanje 15 točk naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• vzpostavljena centralna informacijska točka za predstavitev turističnih znamenitosti na portalu Turistično informativnega centra na Lokvah
• pripravljen program za online prijave obiska turističnih znamenitosti na Banjški in Trnovski Planoti
• usposobljenih šest turističnih vodičev za vodenje invalidnih oseb po znamenitostih Banjške in Trnovske Planote
• izveden pilotni ogled naravne in kulturne dediščine na Banjški in Trnovski Planoti
• organizirana in izvedena skupna prireditev med društvi invalidov in nevladnimi organizacijami na Banjški in Trnovski Planoti
• pripravljena spletna stran projekta za informiranje o rezultatih projekta v 3 jezikih
• pripravljeno 5000 izvodov predstavitvene zgibank v 3 jezikih
• opravljena presoja za pridobivanje certifikata »Invalidom prijazno« za turistično destinacijo Banjške in Trnovske Planote
Trajanje: 1. 4. 2012 - 30. 9.2013.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 111.095,88 CHF (91.987,12 €).

 

Traditional and Wild - Tradicionalno in naravno (2014)

logos CE kanal"Spodbujanje tradicionalne pridelave in uporabe zelišč za zmanjšanje socialnih in ekonomskih razlik v srednji Evropi"
http://traditionalandwild.eu/si
https://www.facebook.com/traditionalandwild.SI
V projektu sodeluje skupno devet partnerjev iz Madžarske, Slovenije, Češke in Poljske:
- Univerza Corvinus Budimpešta, Madžarska (vodilni partner)
- WWF – World Wide Fund for nature, Madžarska
- Lokalna skupnost Kunadacs, Madžarska
- Regionalni razvojni center South-Transdanubian, Madžarska
- "PRO CARPATHIA", Zveza za razvoj in promocijo vojvodstva "Podkarpackie", Poljska
- Razvojna agencija Kozjansko, Slovenija
- Ustanova Fundacija BiT Planota, Slovenija
- Univerza Mendel Brno, Češka
- Regionalna kmetijska zbornica Južne Moravske, Češka
Namen mednarodnega sodelovanja je bil razviti skupno strategijo za reševanje problema zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin na podeželju.
Glavne aktivnosti:
- Razvoj orodij in strategij za spodbujanje tradicionalne pridelave, predelave in uporabe zelišč
Izvedli smo socio–ekonomsko analizo ciljne skupine. Razvili smo module in priročnike za usposabljanja žensk na podeželju ter izvedli delavnice za krepitev njihove podjetniške zmogljivosti. Poleg tega smo zbirali in analizirali podatke o zeliščih, njihovih lastnostih ter o načinu njihove pridelave ter predelave.
- Praktična izvedba modela in vrednotenje rezultatov
V tem delovnem paketu smo se osredotočili na specifična območja in zelišča, na katerih smo pilotno izvedli model. Pripravili smo tržno strategijo z namenom spodbujanja trženja produktov (zelišč ter izdelkov iz njih) na lokalnem in regionalnem nivoju. Osebe iz ciljne skupine smo usposabljali na področju tradicionalne pridelave, predelave, trženja ter prodaje produktov. Vzpostavili smo zeliščne vrtove z namenom osveščanja različnih ciljnih skupin (učenci, dijaki, obiskovalci, prebivalstvo s podeželja...) o pomenu pridelave, predelave in uporabe avtohtonih zelišč. Nabavili smo laboratorijsko opremo za analizo kvalitete sestavin različnih zelišč. V vsaki sodelujoči regiji smo razvili en tradicionalni produkt, ki bo pripravljen iz lokalnih rastlin, za katerega bo izdelana strategija trženja in razvita posebna embalaža.
- Širjenje rezultatov projekta
Pripravljen je bil načrt širjenja rezultatov projekta. Za tradicionalni produkt je bila razvita posebna embalaža z označbo porekla. Oblikovan je bil promocijski video z namenom širjenja tradicionalnih znanj o pridelavi, predelavi in uporabi zelišč.
Rezultati:
- pripravljena baza podatkov o zelišč v zvezi s kulturno tradicijo
- pripravljena socialno-ekonomska analiza ciljne skupine
- razviti programi in priročniki za usposabljanje žensk na podeželju
- usposobljenih 50 žensk na podeželju s področja podjetništva in trženja
- izdelana tržna strategija za trženje tipičnih produktov
- vzpostavljeno 5 zeliščnih vrtov
- vzpostavljen bo laboratorij za analizo kvalitete sestavin zelišč
- razvit 1 tradicionalni produkt iz zelišč, za katerega bo oblikovana posebna embalaža. Za produkt bo pridobljen tudi certifikat
- oblikovan promocijski video z namenom širjenja tradicionalnih znanj o pridelavi, predelavi in uporabi zelišč ter drugi promocijski materiali
Trajanje projekta: Projekt je trajal 3 leta (maj 2011 – april 2014).
Skupna vrednost projekta je znašala 1.181.630 €, proračun za Fundacijo BiT Planota pa znaša 143.030 €. Sofinanciranje iz programa Srednja Evropa je 85 %, lastna sredstva znašajo 21.455 € za tri leta.

^ NA VRH ^

Mobilni turistični inkubator - MOTOR (2014)

Projekt MOTOR želi prispevati k izboljšanju turistične ponudbe na treh vključenih specifičnih območjih: razvita turistična destinacija na zavarovanem območju narave, manj razvito območje na podeželju in staro mestno jedro z bogato kulturno dediščino.slo-it mali barven

Spletna stran projekta MOTOR - www.motor-mti.eu
Partnerji: V projektu sodeluje skupno 9 partnerjev iz Italije in Slovenije:
- BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner)
- Ustanova Fundacija BiT Planota
- Občina Jesenice
- TURIZEM BOHINJ - javni zavod za pospeševanje turizma
- Agencija DELTA 2000 - Lokalna razvojna agencija in akcijska skupina
- Pokrajina Ravenna (IT)
- Pokrajina Ferrara (IT)
- Pokrajina Rovigo (IT)
- INFORMEST – Storitveni in dokumentacijski center za mednarodno ekonomsko sodelovanje – Oddelek za razvojne projekte
Cilji: V sklopu projekta je predvideno oblikovanje osem lokalnih inkubatorjev na izbranih območjih za skupno spodbujanje konkurenčnosti turistične ponudbe. Eden od teh bo na območju Banjške in Trnovske Planote.
Glavne aktivnosti:
- vzpostavitev centra odličnosti na področju turizma, kjer bo skupina izkušenih strokovnjakov turističnim akterjem nudila individualna svetovanja in izobraževanja
- skupna študija turističnega potenciala in razvojnega načrta za vključena specifična območja projekta
- skupni čezmejni turistični paketi
- organizacija študijskih izletov in izletov za ogled primerov dobrih praks
- skupna promocijska mapa z zloženkami vključenih območij
- skupna predstavitev na komercialnem sejmu za novinarje, tour operaterje in druge ...
Ključni rezultati: V projektu MOTOR se bo izvedlo tudi šest pilotnih projektov za obogatitev obstoječe turistične ponudbe, en pilotni projekt bo izveden na Goriškem.
Trajanje: Projekt traja 30 mesecev; od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 1.287.000 €, od tega znaša za slovensko stran 567.000 €. 

 

GORIŠKI VRTOVI - Orti Goriziani (OGV)

slo it mali barvenProjekt Goriški vrtovi je bil namenjen razvoju trajnostnega trga kakovostnih lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov v obmejnem območju Gorške statistične regije, pokrajine Gorica in pokrajine Videm (približno 68.000 prebivalcev). Oskrbo območja z lokalno pridelano hrano bomo zagotovili z vzpostavitvijo poslovnega sodelovanje med lokalnimi proizvajalci iz obeh strani meje (majhni proizvajalci kmetijskih pridelkov in izdelkov) in socialnem podjetjem (zadrugo), ki bo vzpostavila različne tržne poti za te produkte.
Partnerji:

V projektu sodeluje skupno 13 partnerjev iz Italije in Slovenije:

Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (IT) (vodilni partner), Cooperativa Sociale Arcobaleno SC – Onlus (IT), Evectors software di Monica Loredan & C. SNC (IT), Famiglia cooperativa Soc. Coop. (IT), Confederazione Italiana agricoltori di Gorizia (IT), Confagricoltura Gorizia e Trieste (IT), Ustanova Fundacija BIT Planota, Posoški razvojni center, RRA Severne Prim - Biotehniška fakulteta, Zavod RS za zaposlovanje - Območna služba Nova Gorica
Cilji: • Razviti skupno čezmejno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov znotraj radija 70 do 100 km, kar bo povečalo kakovost pridelkov in izdelkov na trgu, spodbudilo lokalno ekonomijo in pripomoglo k ohranjanju okolja (zmanjšanje emisij CO2, embalaže ...);
• Povezati proizvode lokalnih proizvajalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov na obeh straneh meje pod skupno blagovno znamko; vzpostaviti skupno trženje in promocijo.
• Skupen razvoj informacijskih tehnologij – e-trgovina s čimer se spodbuja pristop lokalne ekonomije (0 km). Proizvajalci bodo svoje kmetijske pridelke in izdelke ponudili trgu v realnem času, kupci pa bodo sveže izdelke kupili v lokalni prodajni točki ali naročili njihovo dostavo na dom;
• Ustvariti nova delovna mesta skladno s cilji Lizbonske strategije; S spodbujanjem kupovanja lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov bomo podprli delovanje in razvoj malih lokalnih kmetijskih pridelovalcev hrane in posledično ustvarjanje novih delovnih mest; nova delovna mesta bodo ustvarjena tudi v skupni prodajni točki, pri tem pa bo posebna pozornost posvečena zaposlovanju ogroženih skupin aktivnega prebivalstva in poklicnemu usposabljanju.
Glavne aktivnosti:

- Analiza predelovalnih kapacitet

- Analiza prodajnega trga
- Izdelava programa za povečanje pridelave in porabe lokalnih pridelkov in izdelkov
- Izdelava spletnega orodja za vodenje prodaje pridelkov in izdelkov
- Izdelava spletnega orodja za vodenje logistike
- Vodenje sistema
- Dostava na prodajno mesto
- Izdelava poslovnega načrta in izdelava poročila o ekonomski trajnosti sistema Namen aktivnosti je oceniti rezultate, ki jih bo prineslo testiranje sistema in izdelati načrt ekonomske trajnosti sistema, ki bo deloval tudi po zaključku projekta. Nato bomo ocenili tudi rezultate delovanja modela v praksi ter vzpostavljenih inštrumentov v skladu z izdelano analizo in s poslovnim načrtom.
Ključni rezultati: V okviru projekta Goriški vrtovi se bo oblikoval trg kratke prehranske verige lokalnih pridelkov in izdelkov; izdelan bo načrt programa za nadaljnji razvoj povečane pridelave ter potrošnje kmetijskih pridelkov in izdelkov; obikovana bo mreža lokalnih pridelovalcev s ciljem povečanja ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov; s pomočjo sodobne tehnologije bodo povezani lokalni pridelovalci in potrošniki; vzpostavljen bo učinkovit, fleksibilen in okolju prijazen prodajni sistem.
Trajanje: Projekt traja 28 mesecev; od 1. 11. 2011 do 28. 2. 2014.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 495.900 €.

 

^ NA VRH ^

Varno v šolo brez avta - MOVA

Projekt "Varno v šolo brez avta" je bil namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti na treh izbranih osnovnih šolah v Mestni občini Nova Gorica: OŠ Frana Erjavca, OŠ Solkan in POŠ Trnovo. Pred promocijo uporabe trajnostnega načina prevoza, pa je najprej potrebno poskrbeti za varnost učencev. Zato je prioriteta projekta določanje varnih poti v šolskih okoliših. S pomočjo prostorske analize prometne infrastrukture, bomo varne poti skupaj z ostalimi elementi prikazali na grafiki mobilnostnega načrta. Načrt bo v prvi vrsti služil učencem, da bodo seznanjeni z varnimi potmi v šolo, tako peš kot s kolesom. Velik pomen pa bo imel tudi za mestno upravo, saj bo prostorska analiza pokazala, kje so tiste črne točke v prometni infrastrukturi, ki otežujejo ali preprečujejo varno pot v šolo. S tem bo občina dobila listo prioritet manjših naložb, s katerimi bo izboljšala infrastrukturo.
eea grants

Partnerji: Društvo Gekolina (vodilni parter), Mestna občina Nova Gorica, Ustanova BIT Planota, Institute of Transport Economics (TØI) (Oslo, Norveška)
Cilji:

1. Boljše osveščanje in znanje učencev treh izbranih osnovnih šol in širše javnosti iz vidika trajnostne mobilnosti,
2. Večja uporaba kolesa, hoje, javnega avtobusa za namen prihoda in odhoda učencev v šolo,
3. Oblikovanje mreže NVO za namen informiranja in sodelovanja na področju trajnostnega razvoja
Glavne aktivnosti:

1. Izvedba ankete
2. Izvedba 3 mobilnostnih načrtov za OŠ Frana Erjavca, za OŠ Solkan in za OŠ Trnovo
3. Predavanja o varnosti v prometu iz vidika kolesarja in pešca
4. Predavanja o vplivu izpušnih plinov na okolje in zdravje
5. Predstavitev mobilnostnega načrta in igra EkoEkipa
6. Oblikovanje gibanja Promotorji trajnostne mobilnosti v Novi Gorici
7. Oblikovanje koalicije med NVO
8. Prihod OŠ Trnovo in predstavitev kolesarske infrastrukture
9. Zaključna prireditev
Ključni rezultati:

1. Oblikovati mrežo NVO na področju trajnostnega razvoja,
2. Sodelovanje 700 učencev iz treh osnovnih šol,
3. Izvedeni 3 mobilnostni načrti za tri različne šolske okoliše,
4. Podana tri poročila lokalni skupnosti o sanaciji nevarnih točk za namene večje varnosti šolskih poti,
5. Izvedena anketa 900 učencev na začetku projekta in na koncu projekta, za namene spremembe o večji uporabi trajnostnega načina prevoza,
6. Sodelovanje 63 ekip v igri EkoEkipa iz vseh treh osnovnih šol,
7. Pristop 500 učencev in 30 učiteljev h gibanju Promotor trajnostnega gibanja v Novi Gorici,
8. Udeležba 300 učencev na zaključni prireditvi.
Trajanje: 11 mesecev; od 1. 11. 2014 do 30. 9. 2015.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 22.000 €.

 ^ NA VRH ^

WONET - Women's Network for Future of Europe (Mreža žensk za prihodnost Evrope)

eu flag europe for citizensBlue LogoProjekt WONET je bil namenjen krepitvi in opolnomočenju žensk za politično artikulacijo družbenih problemov, s katerimi se soočajo ženske ob mreženju žensk na lokalni in evropski ravni. Več o projektu najdete na spletni strani www.wonet.eu.

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH NA PROJEKTU (v angleščini) - doc

Partnerji: V projektu je sodelovalo skupno 11 partnerjev iz Srbije, Hrvaške, Slovenije in Italije: Občina Savski venac, Beograd (Srbija) - vodilni partner; LICEULICE, Beograd, SRB); CIVIS, Beograd (SRB); Intergenerational Volunteer Center, Beograd (SRB); LIGHT, Šabac (SRB); CESI Zagreb (HR); TRIM Hvar (HR); Občina Krapina-Zagorje (HR); Ustanova Fundacija BiT Planota (SLO); Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom (SLO); Občina Sandorligo-Dolina (ITA)

Cilji:

1. Povečanje vključenosti žensk v identifikacijo in artikulacijo problemov javne politike, s katerimi se ženske srečujejo v partnerskih državah.

2. Ustvarjanje pogojev za politično artikulacijo problemov, s katerimi se soočajo ženske z oblikovanjem trajnostne in kakovostne mreže žensk.

Glavne aktivnosti:

1. seminar - "Ženske in izobraževanje", 22. - 25. 10. 2015, Beograd, Srbija
2. seminar - "Ženske, politika in mediji", 3. - 6. 12. 2015, Sandorligo, Italija
3. seminar - "Ženske, zaposlovanje in socialna politika", 25. - 28. 2. 2016, Postojna, Slovenija
4. seminar - "Ženske in družinska zakonodaja", 14. - 17. 4. 2016, Jelsa (Hvar), Hrvaška
5. sklepna konferenca - 12. - 14. 6. 2016, Beograd, Srbijakolesarske infrastrukture
9. Zaključna prireditev
Trajanje: 12 mesecev; od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 77.500 €.

^ NA VRH ^

GROW - Development of woman self-help group in the area of multifunctional farming (Razvoj ženskih skupin za logo GROW C2samopomoč na področju večnamenskega kmetijstva)

EU flag Erasmus vect POSProjekt GROW je bil namenjen razvoju večnamenskega kmetovanja kot možnosti delovnega področja in socialne vključenosti ranljivih cilnih skupin. Osnovna naloga projekta je podpora ženskam na podeželju, in sicer pri pridobivanju dodatnega znanja in kompetenc za lastni razvoj, večjo zaposljivost in vključitev na trg dela. Več na projektni spletni strani http://e-growing-together.weebly.com/.

Partnerji: Ustanova Fundacija BiT Planota (vodilni partner), Šolski center Nova Gorica (SLO), Zavod za gostinstvo in turizem na Planoti, so.p. (SLO), Univerza Szt. István (HUN),  INTERLAND, socialna zadruga (IT), SOFORM SCARL (IT)

Cilji:

- Podpora ženskam s podeželja pri pridobivanju znanja in kompetenc za osebi razvoj, večjo zaposljivost in vključitev v trg dela.
- Omogočiti ženskam s podeželja lažji prehod k zaposlitvi oz. nadaljnjem izobraževanju s pomočjo učenja na področju kmetijstva, socialnih vsebin in podjetništva na podeželju.
- Ustanoviti skupino žensk za samopomoč z namenom, da s skupnimi močmi premagujejo ovire pri pridobivanju znanja, ustvarjanju mreže podjetništva in medsebojne motivacije.
- Predvideti korake in vključevanje pripravljenih programov ter metodologije v šolski sistem.
- Pripraviti možnosti za vključevanje programov večfunkcionalnega kmetijstva v lokalne in regionalne razvojne programe.

Glavne aktivnosti:

* Priprava modela za osnovanje skupine žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
* Priprava priročnika za osnovanje skupine žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
* Priprava individualnih načrtov izobraževanja za skupino žensk za samopomoč na področju večfunkcionalnega kmetijstva.
* Ocena pripravljenih programov in metodologije.
* Priprava programa za vključitev programov in metodologije v šolski sistem.
* Priprava programa za vključitev prgramov v lokalne in regionalne razvojne programe.
* Mednarodna konferenca za diseminacijo rezultatov.

Ključni rezultati:

1. Pripravljen model skupine žensk za samopomoč.

2. Pripravljen priročnik za osnovanje skupine žensk za samopomoč - V SLOVENŠČINI

3. Pripravljen individualni načrt izobraževanja za skupino žensk za samopomoč..

4. Izvedena mednarodna konferenca.

Trajanje: 28 mesecev; od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2016.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je bila 164.403 €.

^ NA VRH ^

Socialna pravna urgenca

Namen projekta je, da študenti pod vodstvom pedagoškega mentorja obravnavajo tipične pravne probleme, s katerimi se srečujejo pripadniki najbolj ranljivih socialnih skupin na Goriškem in izdelajo prve pravne rešitve za tovrstne probleme. Na tak način študenti pridobijo dragoceno znanje glede reševanja praktičnih (pravnih) problemov, nekaj malega zaslužili, pa tudi potencialno navezali stike z bodočim delodajalcem.

Partnerji: Nova univerza - Evropska pravna fakulteta (vodilni partner), Ustanova Fundacija BiT Planota

Cilj:

Nudenje brezplačne pravne pomoči socialno najbolj ranljivim skupinam v Goriški regiji.

Ključni rezultati:

- izboljšanje "pravnega" stanja in s tem tudi psiho-socialnega stanja prosilcev za tovrstno pomoč iz lokalnega okolja;
- pozitivni učinki za celotno lokalno okolje glede izboljšanja socialne situacije;
- dopolnitev ponudbe centra nevladnih organizacij na pravnem socialnem področju;
- izboljšanje pravnega znanja pri študentih, predvsem glede praktične uporabe teoretičnega znanja, ki so ga pridobili na fakulteti;
- pridobivanje posebnih socialnih veščin študentov v zvezi s pomočjo ranljivim skupinah in socialnega čuta za delovanje v družbenem okolju;
- povečanje praktičnih kompetenc študentov in s tem njihove zaposljivosti v lokalnem in vseslovenskem okolju;
- fakulteta pridobiva dodatne izkušnje na področju sodelovanja z lokalnim okoljem in tudi z drugimi fakultetami, katerih študenti so udeleženi v projektu;
- razvoj centra za socialno pravno pomoč ranljivim skupinam na Evropski pravni fakulteti, ki bo tudi po poteku projekta nadaljeval s svojimi aktivnostmi;
- razširitev dobrih praks iz tega projekta prek promocije projekta na druga področja v regiji in tudi drugam po Sloveniji.

 

Trajanje: 4 mesece; od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je bila 18.584 €.

^ NA VRH ^

Aktivni mladi v Občini Kanal ob Soči

Namen projekta je aktivirati lokalno politično participacijo mladih in povečati dostop do aktivnega državljanstva med mladimi v
Občini Kanal ob Soči. Projekt bo potekal na lokalni ravni, vanj pa bodo primarno vključeni mladi od 13 do 30 let, vendar bo
poudarek tudi na vključitvi že aktivnih posameznikov v mladinskem sektorju in raziskovalcev mladinskega področja ter lokalnih oblasti in drugih pomembnih akterjev iz lokalnega okolja. Aktivnosti bodo vzpostavile temelje za trajni strukturiran dialog med ključnimi akterji v lokalni skupnosti in mladimi.

                                                                                                                    EMovit
Partnerji:
Ustanova Fundacija BiT Planota (prijavitelj), Občina Kanal ob Soči

Cilji: Aktivirati lokalno politično participacijo mladih in povečati dostop do aktivnega državljanstva med mladimi v Občin Kanal ob Soči.
Specifični cilji:
1. Spodbujati razvoj ukrepov za mlade, ki bodo mladim omogočili aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti z namenom prispevati k odločanju v okviru razprav, predlaganja ukrepov za mlade ali neposrednega vključevan ja v lokalno politiko.

2. Opolnomočiti mlade, da bodo lahko z novimi znanji in spretnostmi samostojni pri odločanju in vplivanju na svojo prihodnost v lokalni skupnosti.

3. Pripraviti Strategijo na mlade v Občini Kanal ob Soči, ki bo vsebovala dolgoročne cilje, aktivnosti in ukrepe za doseganje le-teh.

Ključni rezultati:
* Izvedena štiri srečanja za mlade v Občini Kanal ob Soči z namenom 1. identificirati izzive in potrebe mladih v lokalni skupnosti, 2. pripraviti nabor možnih ukrepov za reševanje problemov mladih, 3. pridobiti čim širšo skupino zainteresiranih mladih, ki bodo ob strokovni podpori lahko sami začrtali smernice sodelovanja z odločevalci in določili načine participacije, 4. spodbujati izmenjave med mladimi in med skupino mladih ter odločevalci, 5. ponuditi mladim možnost pridobivanja dodatnih kompetenc.

* Izveden ogled dobrih praks in srečanje mladih ter odločevalcev iz Kanal in Velenja

* Pripravljen model za aktivno participacijo mladih v občini

* Pripravljena strategije za mlade v Občini Kanal ob Soči

* Izvedeno zaključno srečanje mladih, odločevalcev in splošne javnosti z namenom predstavitve rezultatov projekta

Trajanje: Projekt traja 14 mesecev; od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2019.
Vrednost: Skupna vrednost dotacije je 8.318 EUR.

^ NA VRH ^

EMPUBLIC

Namen projekta "Empublic – Povečanje samozaposlovanja in podjetništva oseb iz ranljivih ciljnih skupin z izboljšanjem razmerji med javnim in zasebnim sektorjem" je povečati možnosti za izobraževanje, samozaposlovanja in povečanja števila delovnih mest za posameznike iz ranljivih ciljnih skupin v okviru javnih razpisov za sklepanje pogodb s podizvajalci blaga in storitev s strani javne uprave.

 EU flag Erasmus vect POS 

Empublic f
Partnerji:
V projektu sodeluje skupno 10 partnerjev iz Italije, Slovenije in Španije: SOFORM SCARL (IT) - vodilni partner, Občina San Vito Altagliamento (IT); EURICSE (IT); IRECOOP VENETO (IT); Ustanova Fundacija BIT Planota (SLO); SKUP - Skupnost privatnih zavodov (SLO); RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica (SLO); Fundación Escuela Andaluza de Economía Social (ES); ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA (ES); Ayuntamiento de SEVILLA (ES)

Cilji: SPLOŠNI CILJ: Prispevati k izboljšanju in posodabljanju politik, strategij in ukrepov za usposabljanje in socialno ter delovno vključenost oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
SPECIFIČNI CILJ: Povečati možnosti za usposabljanje, samozaposlovanje in zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin znotraj kreditnih služb, sporazumov in pogodb z javno upravo.

Glavne aktivnosti:

1. Analiza veljavne zakonodaje, standardnih postopkov in dobrih praks, ki se uporabljajo na področju javnih naročil in so namenjene spodbujanju podjetništva ter vključevanju oseb iz ranljivih ciljnih skupin v delovno okolje.
2. Analiza možnih področij za javne in zasebne skupne projekte za razvoj podjetništva oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

3. Priprava in širitev predlaganih smernic za pripravo, dodeljevanje in upravljanje javnih prostorov in storitev z ustreznimi službami v različnih javnih organih.

Ključni rezultati: 1. Izboljšana sposobnost javne uprave v procesu zunanjega izvajanja svojih storitev, da zagotovijo usposabljanje in zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin
2. Izboljšana zmogljivost za usposabljanje, svetovanjem in posredovanje delovnih mest za težje zaposljive osebe s strani poklicnega izobraževanja in lokalne storitve za delo in vključevanje
3. Povečanje možnosti za usposabljanje, samozaposlovanje in zaposlovanje izbranih oseb iz ranljivih ciljnih skupin
Trajanje: Projekt traja 28 mesecev; od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019.
Vrednost: Skupna vrednost projekta je 415.680 €.

^ NA VRH ^

 

Naša spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Ali se strinjate z uporabo piškotkov ?

- eZasebnost direktiva EU

Zavrnili ste piškotke. Odločitev lahko spremenite.

Sprejeli ste piškotke z naše spletne strani.Odločitev lahko prekličete.